2024. május

Rendezési Terv

Hatályos rendezési terv

*

Elfogadott rendezési terv 2023

*

Rendezési terv módosítása 2022 - javaslattételi és véleményezési dokumentáció

*

Külterületi Szabályozási tervdokumentáció

*

Rendezési terv módosítás 2021 -útkorrekció

Rendezési terv módosítása 2021

Rendezési terv módosítása 2020

*

Településszerkezeti terv 2016

Belterületi terv 2016

Külterületi terv 2016

Ürgehegy terve 2016

*

 Település rendezési terv módosítása 2015

*

Kecskéd község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának felülvizsgálata

Előzetes tájékoztató helyszínrajz I.

Előzetes tájékoztató helyszínrajz II.

Településfejlesztési koncepció

*

Jóváhagyandó munkarészek

Határozat tervezet

Területfelhasználási Helyszínrajz

Renedelet tervezet a HÉSZ módosításáról

11/2001/XII.10./Ö.R.sz. rendelet (hatályos HÉSZ)

Szabályozási és övezeti helyszínrajzok:

I/1M   I/2M   II/M

*

Alátámasztó munkarészek

Műszaki leírás

Régészeti hatásvizsgálat

Terviratok

Hatályos belterületi szerkezeti terv

Hatályos külterületi szerkezeti terv

Hatályos belterületi szabályozási terv

Hatályos külterületi szabályozási terv

Széles gyalogút 4m

Kiszolgáló út 16m

Széles gyűjtőút 22m

Tó melletti telekalakítási javaslat 18m

Tó melletti telekalakítási javaslat 20m

Tájrendezés és környezetalakítás

Területrendezési tervi összefüggések

*

Településrendezési terv módosítás véglegesítés előtti dokumentáció

*

Jóváhagyandó munkarészek

Településszerkezeti terv

Határozat tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Területfelhasználási helyszínrajz

Szabályozási terv

Rendelet tervezet a HÉSZ módosításáról

Szabályozási terv Iper1M

Szabályozási tervIper2M

Szabályozási tervIIperM

*

Alátámasztó munkarészek

Szöveges munkarészek

Műszaki leírás

Terviratok

Szövegközi rajzok

Hatályos belterületi szerkezeti terv

Hatályos külterületi szerkezeti terv

Hatályos belterületi szabályozási terv

Hatályos külterületi szabályozási terv

Tó melletti terület telekalakítási javaslat (18,0 m telekszélesség)

Tó melletti terület telekalakítási javaslat (20,0 m telekszélesség)

Tervezett 22,0 m széles gyűjtőút

Tervezett 16,0 m-es kiszolgáló út

4,0 m széles gyalogút.pdf

8,0 m széles kiszolgáló út

Rajzok

Területrendezési tervi összefüggések

Tájrendezés és környezetalakítás

*

Településrendezési terv módosítása jóváhagyott dokumentáció

Egységes szabályozási tervek

Szabályozási terv II.pdf

Szabályozási terv Iper1.pdf

Szabályozási terv Iper2.pdf

Településszerkezeti terv

Határozat a településszerkezeti terv módosításáról

Területfelhasználási helyszínrajz

Szabályozási terv

Rendelet a HÉSZ módosításáról

Szabályozási terv Iper1M

Szabályozási tervIper2M

Szabályozási tervIIperM

Szöveges munkarészek

Műszaki leírás

Szövegközi rajzok

Hatályos belterületi szerkezeti terv

Hatályos külterületi szerkezeti terv

Hatályos belterületi szabályozási terv

Hatályos külterületi szabályozási terv

Tó melletti terület telekalakítási javaslat (18,0 m telekszélesség)

Tó melletti terület telekalakítási javaslat (20,0 m telekszélesség)

Tervezett 22,0 m széles gyűjtőút

Tervezett 16,0 m-es kiszolgáló út

4,0 m széles gyalogút

8,0 m széles kiszolgáló út

Rajzok

Területrendezési tervi összefüggések

Tájrendezés és környezetalakítás