2024. július

Rendeletek

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.6.) önkormányzati rendelete
Kecskéd Község Helyi Építési Szabályzatról szóló
11/2001. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Polgármesterének
8/2020 (IV.17.) rendelete a közösségi együttélés járványügyi
veszélyhelyzetben alkalmazandó átmeneti kijárási szabályairól

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019 (XI.28) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások bérleti díjáról

*

 

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019 (X.31) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019 (X.30) sz. önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019 (IX.5) sz. önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(VIII.9.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról
és a szociális szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.26.) sz. rendelet
módosításáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019 (V.29.) önkormányzati rendeletének mellékletei

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

*

Etikai Kódex
Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői számára

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(III.27.) sz. önkormányzati rendelete
a 2019. évi köztisztviselői illatményalap megállapításáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 11/2001. (XII.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások bérleti díjáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) sz. rendelet
módosításáról

*

Kecskéd Község Önkormányzatának
a helyi építési szabályzatról szóló
11/2001 (XII.10.)sz. rendeletének módosítása

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(IX.5.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.25.)sz. rendelet
módosításáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018./IX.26.sz. önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017.(XII.13.) rendelete
A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjának
meghatározásáról

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(XI.25.)sz. rendelete a helyi adókról
módosításokkal egységes szerkezetben

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015, (VI.24.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról

*

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
 

*

Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról

*

Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (XII.17..) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/ 2013 (XII.18.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatás célú használatáról
 

*

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2000.(XI.29.)ÖR. rendelete
a helyi adókról

*

Civil szervezetek támogatása

*

Helyi adó

*

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezéséről és ezen többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvezető részére
fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló
3/2011./II.23./sz. rendelete