2024. július

Letölthető Nyomtatványok

Kutakkal kapcsolatos bejelentések

Kérelem talajvízkút létesítési engedélyezéséhez

Kérelem talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéséhez

Jogszabály kivonat 

*

2022. évi beiskolázási támogatás

*

Az Önkormányzati Hivatali Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére.  

Az elektronikus ügyintézés lehetőségét a 2015. évi CCXXII. törvény biztosítja, melyet ügyfélkapuval rendelkező személy az ASP elügy honlapon érheti el:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be:

https://epapir.gov.hu

*

Számlaszámok

*

Helyi Adó Nyomtatványok

Szociális Nyomtatványok

*

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítására

*

Telepengedély kérelem