2024. július

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004

KERÉKPÁRÚT
 
Kedvezményezett: Oroszlány Város Önkormányzata által vezetett konzorcium melynek tagja Kecskéd Község Önkormányzata is.
Projekt címe: Tavaink Által – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-Ér Menti Kerékpárúthoz
Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004
Támogatás összege: 1.172.560.282 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
 
A projekt tartalmának bemutatása:

Az Oroszlány és Tatabánya közötti kerékpárút kiépítésére vonatkozó tervek 2015-ben készültek el Szlovák - Magyar Határon Átnyúló Projekt keretében (HUSK-1301/2.3.1/0005). Az elkészült tervek tették lehetővé azt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Területi Programjában is nevesítésre kerülhessen a fejlesztési elképzelés, ezáltal a Széchenyi2020 fejlesztési program keretében 1.1 milliárd Ft támogatást nyerhessen el a nyomvonal által érintett három település a megvalósításhoz.A Tatabánya területén haladó nyomvonal megvalósítása más finanszírozási forrásokból történhet, emiatt a Környe – Tatabánya közigazgatási területi határvonaltól kezdődően indul a jelen fejlesztés keretében kiépítendő nyomvonal. A kerékpárút Környe – Kecskéd – Oroszlány közigazgatási területén haladva csatlakozik be Oroszlány Rákóczi Ferenc út menti kerékpárútjába, amin keresztül eléri az Oroszlányi Ipari Parkot. A tatabányai szakasz az elkészült tervek szerint megteremti az összeköttetést a Dunaalmás - Tata – Tatabánya kerékpárúttal. A TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt nyomvonala felfűzi az Által-ér és mellékvizei menti tavakat (Oroszlány Felső-tó, Kecskédi-tó, Környei-tó, Tatabányai Erőműi-tó), így a nyomvonal mind természeti szépsége, mind vonalvezetése okán kedvelt és könnyen használható és biztonságos útvonala biztosít a kerékpárosoknak. A nyomvonal tartalmaz egy kiágazást Kecskéd irányából Majk felé, így közvetlen elérhetőség jön létre a Majki Remeteség és az Oroszlányi Bányászati Múzeum irányába. A kiépítendő kerékpárút nyomvonalának hossza összesen 12,8 km. Az egyes települési szakaszok 2019. év folyamán megépültek, a kerékpárút forgalomba helyezési engedélye 2019. októberében került kiadásra. A projekt által érintett ingatlanok tulajdonjogának a rendezése 2021. október 31-ig megvalósult.
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.