2024. május

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Kedvezményezett neve: Kecskéd Község Önkormányzata
Projekt címe: KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00469
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.29.
A támogatás összege: 5 943 840 Ft
Támogatás mértéke: 100%


Az ASP projekt segítségével a Közös Önkormányzati Hivatal, mind a székhely településen, mind az érintett tagönkormányzatnál egységes informatikai háttérre alapozott, központi adatkezelő rendszert vezetett be.
A rendszer előkészítése során az adó szakrendszerben saját erőforrás felhasználásával végeztük az adatminőség javítási folyamatot, míg az egyéb alrendszerek tekintetében az adatminőség javítás valamint a migráció folyamatát külső erőforrás bevonásával valósítottuk meg.
Az eszközbeszerzés során külső vállalkozó által leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkező eszközöket szereztünk be.
A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során felülvizsgáltuk és az ASP rendszert kielégítően naprakésszé tettük a Hivatalunk által 2013-ban elkészült Iratkezelési- és a 2015-ben -helyi adatkezelést feltételező- Információbiztonsági szabályzatát.
A rendszer tesztelését és élesítését valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megteremtését alkalmazottaink bevonásával valósítottuk meg, míg a projektmenedzsment feladatokat szakértői szolgáltatásként vettük igénybe.
Tevékenységeinket közbeszerzési kötelezettség nem terhelte.

 

A projekt keretein belül az alábbi feladatokat valósítottuk meg:

Keretrendszer bevezetése történt, a szakrendszerek zökkenőmentes kiszolgálása céljából. Önkormányzati Adózási alrendszer törvényi megfelelés értelmében, a helyi adóztatási feladtok teljes körű ellátása céljából. Gazdálkodási alrendszert az önkormányzat pénzgazdálkodásának tervezése, könyvvezetés és ellenőrzési feladatok ellátása céljából. Az iratkezelő rendszert a komplex dokumentumkezelés megvalósítása érdekében. Az ingatlanvagyon-kataszter rendszert a meglévő ingatlan nyilvántartás naprakész kezelésének megvalósítására. A hagyatéki leltár rendszert az egységes és naprakész hagyatékkezelés megteremtésére. Az Ipar kereskedelem rendszert az érintett helyi vállalkozások, törvényben nyilvántartásának vezetésére. Az önkormányzati települési portál rendszert az ügyfelek tájékoztatásának naprakésszé tétele érdekében, valamint az az elektronikus űrlap-szolgáltatást az elektronikus ügykezelés bevezetése érdekében.


ASP adatkörök és feladatok (a feladat minden esetben a vonatkozó jogszabálynak való megfelelés, azon adatok rögzítési lehetőségének megteremtése, amely alapján a feladat ellátásra került).

Elektronikus ügyintézési folyamat: Az ASP adó és ipar-kereskedelmi szakrendszerekhez kapcsolódóan 3 ügytípus elektronizációja készült el az ASP Hivatali Portál szolgáltatás bevezetésével.

 

A megvalósítás részeként pályázó az ügyintézési folyamat szabályozását, az érintett ügyek űrlapjainak elkészítését vagy testreszabását, elektronikus ügyintézési segédlet elkészítését, illetve az ügyintézők elektronikus ügyintézési kompetencia fejlesztését, helyi rendelet alkotását, valamint az érintett állampolgárok és vállalkozások tájékoztatását valósította meg.