2024. július

Kitüntetettek

„Kecskédért  emlékplakettet” kaptak
 
Újvári Katalin
(1998. nyugdíjas óvónő)
 
Dr. Búzás József
(1998. plébános)
 
Mózer Ferenc
(1999. alpolgármester 1990-1998 között)
 
Hartman József
(1999. önkormányzati képviselő)
 
Pohlmüller Györgyné „Tilda néni”
(2000.nyugalmazott védőnő)
 
Tomayer Béla
(2000. önkormányzati képviselő, Horgászegyesület Elnöke)
 
Vadász Istvánné
(2001.nyugalmazott bába)
 
Schmuck Gusztáv
(2001. volt önkormányzati képviselő)
 
Haász  Gábor
(2002. tó gazda)
 
Neckernusz József
(2002. önkormányzati képviselő, Sport Egyesület Elnöke)
 
Erich Frankenberg
(2003. Biedenkopf –Kecskéd közötti kulturális kapcsolattartó)
 
Virág Miklósné „ Irma néni”
(2003.)
 
Pintér Dávidné „ a tanító néni”
(2003.)
 
Juhász Józsefné
(2004. nyugalmazott iskolaigazgató)
 
Doris Kepper
(2005. Biedenkopf – Kecskéd települések közötti partner kapcsolattartó)
 
Jakobi Gyula
(2005. Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke)
 
Dr. Tutervai István
(2006. háziorvos)
 
Wéber Imre
(2006. Kecskédi Sport Egyesület elnöke)
 
Frank Andy Szocs
(2006.  Egyházközség önzetlen támogatója)
 
Pula Jánosné
(2007. Nyugdíjas Klub elnöke)
 
Guttmann Alfréd
(2007. nyugalmazott tanító)
 
Kutschi András
(2008.plébános, címzetes prépost)
 
Zettisch Mária
(2010. Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke)
 
Schwarcz Ferenc
(2010. Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke)
 
Csapucha Tamás
(2010. önkormányzati képviselő)
 
Szalados Mihály
(2011. volt önkormányzati képviselő és Kecskéd községért Alapítvány volt elnöke)
 
Kecskédi Horgász Egyesület
(2012.)
 
Grósz János
(2012. Nemzetiségi Dalárda vezetője, önkormányzati képviselő)
 
Geracsek Alfrédné és Zettisch Ferenc
(2012. az „Edelweiss” daloskönyv szerzői
 
Kecskéd Községi Sportkör
(2013.)
 
Kecskédi Néptánc Egyesület
(2013.)
 
Fazekas Gyula
(2013. Településfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság tagja)
 
Hartmann József
(2013. a Néptánc Egyesület és a Nemzetiségi dalárda zenei kísérője)
 
Torma Ferencné
(2014. pedagógus)
 
Linczmayer László
(2014. edző )
 
Kecskédi Német Nemzetiségi Dalárda
(2015.)
 
Dr. Karácsonyiné Handl Mária
(2015. iskolaigazgató)
 
Szűcsné Bagócsi Ibolya
(2015. védőnő)
 
Orlovits Márton
(2016. Egyházközség elnöke)
 
Dr. Tutervainé dr, Farkas Emília
(fogorvos)